ecoma.am ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
ecoma.am MENU

Համարիչ
nuaca.am

tempusՃՇՀԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 95-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
2016-07-08


Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի Ազգային Համալսարանի հիմնադրամն 95 ամյակի շրջանակներում ԷԻԿ ամբիոնը կազմակերպում է գիտաժողով, որը տեղի կունենա ՃՇՀԱՀ-ում՝ 2016թ-ի հուլիսի 8-ին։ Գիտաժողովի հիմնական նպատակն է ստեղծել ակադեմիական հարթակ և խթանել գիտության նվաճումների գործնական կիրառումը։ՀԱՇՎԵԿՇՌՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

Բեգլարյան Անահիտ «ԷԻԿ» ամբիոնի տնտ.թ. դոցենտ


ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ «ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ» ԱՄԲԻՈՆՈՒՄ

Բոյախչյան Տաթևիկ «ԷԻԿ» ամբիոնի դասախոս


ՀՀ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հովակյան Գրիգոր «ԷԻԿ» ամբիոնի դասախոս


ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ՈՒՂՂԻՆԵՐԸ

Կարապետյան Իշխան «Տնտեսական հետազոտությունների և զարգացման աջակցության կենտրոնի» խորհրդի նախագահ, «Նատֆուդ» ՓԲԸ-ի Գլխավոր Տնօրեն


ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հովհաննիսյան Աշխեն «ԷԻԿ» ամբիոնի դասախոս


SME DEVELOPMENT NATIONAL CENTER OF ARMENIA

Գևորգյան Կարեն ՓՄՁ ԶԱԿ տնօրենի տեղակալ


ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ավետիսյան Արտաշես ՀՊՏՀ տնտ.թ.


ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԴԵՐԸ

Մարտիրոսյան Շուշան


ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Հովհաննիսյան Արա «ԷԻԿ» ամբիոնի տնտ.թ. դոցենտ


ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԴՐԱ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Օհանյան Լիանա «ԷԻԿ» ամբիոնի դասախոս


ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Մանվելյան Զառա «ԷԻԿ» ամբիոնի տ.գ.թ. դոցենտ


ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՈՒԴԻՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅԻ ԿԵՆՍԱՑԻԿԻԼԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՄ

Սամվելյան Հերմինե «ԷԻԿ» ամբիոնի Ասիստենտ


ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Շահինյան Արմեն «ԷԻԿ» ամբիոնի դասախոս


ՀՀ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հովհաննիսյան Արա «ԷԻԿ» ամբիոնի տնտ.թ. դոցենտ


ՏԱՐԵՐԱՅԻն ՎԱՐՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հովհաննիսյան Թագուհի «ԷԻԿ» ամբիոնի Ասիստենտ


ՄՈԲԱՅԼ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ԲՐԵՆԴԱՎՈՐՈՒՄԸ ԼԻՆԴՍԹՐՈՄԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

Մկրտչյան Լիդա «ԷԻԿ» ամբիոնի դասախոս


ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ

Խաչատրյան Լիլիա «ԷԻԿ» ամբիոնի դասախոս