ecoma.am ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
ecoma.am MENU

Հայտարար
nuaca.am

tempus

logicon.am

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն

անձնակազմԱնահիտ Բեգլարյան Արեստի

beglaryan_anahit.jpg

Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ


Ծնվել է՝    11-12-1966
Էլ. փոստ`    abeglaryan@mail.ru

Բնագավառները, ուղղությունները`   Մարքեթինգ, Մենեջմենթ

Կրթությունը և վերապատրաստում

ուսումնական հաստատություն Երևանի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ
ժամանակահատված 1986-1991թթ.
մասնագիտություն / գիտական աստիճան Ինժեներ-տնտեսագետ

ուսումնական հաստատություն Երևանի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ
ժամանակահատված 1991-1993թթ.
մասնագիտություն / գիտական աստիճան Հետազոտող

ուսումնական հաստատություն Տնտեսագիտական հետազոտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ
ժամանակահատված 1993-1996թթ.
մասնագիտություն / գիտական աստիճան Ասպիրանտ

ուսումնական հաստատություն Տնտեսագիտական հետազոտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ
ժամանակահատված 1996թ.
մասնագիտություն / գիտական աստիճան Տնտեսաական գիտությունների թեկնածու
Վկայագիր Ա N00379


Աշխատանքային գործունեություն

ա) ակադեմիական / համալսարանական
ժամանակահատված 1997-1999թթ
վայրը ՀՀ,Երևան
կազմակերպության անվանում Երևանի Ճարտարապետա-շինարարական ինստիտուտ
զբաղեցրած պաշտոն Ասիստենտ
հիմնական պարտականություններ Գիտամանկավարժական գործունեություն

ժամանակահատված 1999-2006թթ.
վայրը ՀՀ,Երևան
կազմակերպության անվանում Երևանի Ճարտարապետա-շինարարական ինստիտուտ (1999թ.) Երևանի Ճարտարապետության և Շինարարության Պետական Համալսարան (2000թ-ից)
զբաղեցրած պաշտոն Դոցենտի պաշտոնակատար
հիմնական պարտականություններ Գիտամանկավարժական գործունեություն

ժամանակահատված 2006թ-ից առայսօր
վայրը ՀՀ,Երևան
կազմակերպության անվանումը ԵՃՇՊՀ, ներկայումս Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
զբաղեցրած պաշտոնը Դոցենտ ԴN01046
հիմնական պարտականություններ Գիտամանկավարժական գործունեություն

բ) խորհրդատվական փորձ

ժամանակահատված
2005թ-ից առայսօր
վայրը ՀՀ,Երևան
կազմակերպության անվանում ԵՃՇՊՀ, ներկայումս Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, Գիտահետազոտական սեկտոր
զբաղեցրած պաշտոն գիտաշխատող
հիմնական պարտականություններ հետազոտություն, վերլուծություն

ժամանակահատված 2006թ-ից առայսօր
վայրը ՀՀ,Երևան
կազմակերպության անվանում ԵՃՇՊՀ, ներկայումս Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
զբաղեցրած պաշտոն դոցենտ ԴN01046
հիմնական պարտականություններ երիտասարդ կադրերի աշխատանքի ղեկավարում և խորհրդատվություն

գ) վարչական գործունեություն
ժամանակահատված 2006թ-ից առայսօր
վայրը ՀՀ,Երևան
կազմակերպության անվանում ԵՃՇՊՀ, ներկայումս Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
զբաղեցրած պաշտոն դոցենտ ԴN01046
հիմնական պարտականություններ պետական քննական հանձնաժողովի անդամ <<Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում(շին. ճյուղում), (քաղ. տնտեսության ճյուղում)>>

ժամանակահատված 2005թ-2007թթ
վայրը ՀՀ,Գառնի
կազմակերպության անվանում ԵՃՇՊՀ, ներկայումս Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
զբաղեցրած պաշտոն դոցենտ ԴN01046
հիմնական պարտականություններ ՀՀ պետական բյուջեից հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտությունների իրականացում «ԵրՃՇՊՀ-ում մշակված CD-2φ լուսահեռաչափով գերճշգրիտ գծային չափումների կատարում Գառնիի ազգային մետրոլոգիական բազիսում, անցում գծային չափման միջոցների ատեստավորման և փորձնական չափումների կատարման սեյսմիկ գեոդեզիայում: CD-2φ լուսահեռաչափի աշխատանքի ավտոմատացման ուղիների մշակում» որպես ծրագրի գիտաշխատող, հետազոտող: :

ժամանակահատված 2009թ.
վայրը ՀՀ, Աղվերան
կազմակերպության անվանում Международная научно-практическая коференция, «Инновационний путь развития стран сотружества: стратегии и песпективы»
զբաղեցրած պաշտոն դոցենտ ԴN01046
հիմնական պարտականություններ գիտաժողովի մասնակից

ժամանակահատված 2014թ.-ից առայսօր
վայրը ՀՀ,  Երևան
կազմակերպության անվանում Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
զբաղեցրած պաշտոն դոցենտ ԴN01046
հիմնական պարտականություններ <<Կառավարման և տեխնոլոգիայի ֆակուլտետի>> խորհրդի անդամ


Գիտական հրատարակումներ

16 գիտական աշխատություններ, մեկ մեթոդական ձեռնարկ` «Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմունքները շինարարությունում» (2005թ.)

Մասնակցությունը նախագծային, գիտահետազոտական և այլ մշակումներին
2005 – 2007թթ ՀՀ պետական բյուջեից հիմնարար և կարևորագույն նշանակություն ունեցող կիրառական հետազոտությունների իրականացում «ԵրՃՇՊՀ-ում մշակված CD-2φ լուսահեռաչափով գերճշգրիտ գծային չափումների կատարում Գառնիի ազգային մետրոլոգիական բազիսում, անցում գծային չափման միջոցների ատեստավորման և փորձնական չափումների կատարման սեյսմիկ գեոդեզիայում: CD-2φ լուսահեռաչափի աշխատանքի ավտոմատացման ուղիների մշակում»:


Լեզուների իմացություն

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ

Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Working