ecoma.am ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
ecoma.am MENU

Համարիչ
nuaca.am

tempusՄիջազգային գործունեությունՈՒսումնասիրելով և վերլուծելով ՀՀ անշարժ գույքի շուկան և շուկայի զարգացման տեմպերը` ԵրՃՇՊՀ ղեկավարությունը պարզորոշ կերպով պատկերացրեց նոր մագիստրոսական ծրագրի ներդրման հրատապությունն ու անհրաժեշտությունը ՀՀ անշարժ գույքի ոլորտում մասնագետների պատրաստման համար: Մասնավորապես, այն անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցների մասնագիտական ունակությունների մակարդակի բարձրացման, որոշումների կայացման որակի բարձրացման միջոցով կաջակցի ՀՀ-ում շուկայական տնտեսության կայացմանը: Որոշելով ծրագրի ռազմավարական նպատակները` կոնսորցիումի անդամները որոշեցին ձեռնարկել ուսումնական պլանի մշակման երկամյա ծրագիր: Ծրագրի նպատակն է մշակել ՙԱնշարժ գույքի էկոնոմիկայի և կառավարման՚ նոր մագիստրոսական ծրագիր:

ավելին >>>