ecoma.am ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
ecoma.am MENU

Համարիչ
nuaca.am

tempusՄեթոդական աջակցություն
Բակալավրի ավարտական աշխատանք կատարելու
մեթոդական ուղեցույց

Մշակող` Հովհաննիսյան Ա.Ա.

Մեթոդական ուղեցույցը նախատեսված է ավարտական աշխատանք կատարող ուսանողների, ինչպես նաև նրանց ղեկավարների համար:

Ուղեցույցում մանրամասնորեն նշված են բոլոր քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են ըստ պահանջի ավարտական աշխատանք ներկայացնելու համար, ինչպես նաև ավարտական աշխատանք կատարողի և ղեկավարի հիմնական պարտականությունները:


ավելին >>>