ecoma.am ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
ecoma.am MENU

Հայտարար
nuaca.am

tempus

logicon.am

Առարկայական ծրագրեր
Բակալավր


Մոդուլի համարը - Մոդուլի անվանումը - Ծրագիրը
ԷԻԿ001 - Փիլիսոփայություն - Բեռնել ԷԻԿ002 - Փիլիսոփայություն - Բեռնել ԷԻԿ003 - Շինարարության տնտեսագիտության հիմունքները - Բեռնել ԷԻԿ004 - Շինարարության էկոնոմիկա և մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ005 - Շինարարության էկոնոմիկա և մենեջմենթ - ԲեռնելԷԻԿ006 - Ճյուղի իրավագիտություն - Բեռնել ԷԻԿ007 - Քաղաքային տնտեսության էկոնամիկա և պլանավորում - Բեռնել ԷԻԿ008 - Քաղաքային տնտեսության էկոնամիկա և պլանավորում - Բեռնել ԷԻԿ009 - Շինարարության էկոնոմիկա, կառավարում և մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ010 - Շինարարության էկոնոմիկա, կառավարում և մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ011 - Ինֆորմատիկայի կիրառական խնդիրները մասնագիտությունում - Բեռնել ԷԻԿ012 - Ինֆորմատիկայի կիրառական խնդիրները մասնագիտությունում - Բեռնել ԷԻԿ013 - Ինֆորմատիկայի կիրառական խնդիրները մասնագիտությունում - Բեռնել ԷԻԿ014 - Ինֆորմատիկայի կիրառական խնդիրները մասնագիտությունում - Բեռնել ԷԻԿ015 - Ինֆորմատիկայի կիրառական խնդիրները մասնագիտությունում - Բեռնել ԷԻԿ016 - Մեգատնտեսագիտություն - Բեռնել ԷԻԿ017 - Միկրոտնտեսագիտություն - Բեռնել ԷԻԿ018 - Մակրոտնտեսագիտություն - Բեռնել ԷԻԿ019 - Տնտեսական աշխարհագրություն - Բեռնել ԷԻԿ020 - Մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ021 - Մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ022 - Մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ023 - Մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ024 - Մարքետինգ - Բեռնել ԷԻԿ025 - Մարքետինգ - Բեռնել ԷԻԿ025Ա - Մարքետինգ - Բեռնել ԷԻԿ026 - Մարքետինգ - Բեռնել ԷԻԿ027 - Ձեռնարկության էկոնոմիկա և օրենսդրական ակտեր - Բեռնել ԷԻԿ027Ա - Ձեռնարկության էկոնոմիկա և օրենսդրական ակտեր - Բեռնել ԷԻԿ028 - Ֆինանսավորում - Բեռնել ԷԻԿ029 - Բանկային գործ - Բեռնել ԷԻԿ030 - Բանկային գործ - Բեռնել ԷԻԿ031 - Բանկային գործ - Բեռնել ԷԻԿ032 - Հարկային գործ - Բեռնել ԷԻԿ033 - Շինարարության էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ034 - Շինարարության էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ034Ն - Շինարարության էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ035 - Շինարարության էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ035Ա - Շինարարության էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ036 - Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ - Բեռնել ԷԻԿ037 - Բնօգտագործման էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ037Ա - Բնօգտագործման էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ037Ն - Բնօգտագործման էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ038 - Բնօգտագործման էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ039 - Արտաքին տնտեսական կապեր - Բեռնել ԷԻԿ040 - Անձնակազմի կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ041 - Աշխատանքի էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ042 - Հաշվապահական հաշվառում - Բեռնել ԷԻԿ043 - Հաշվապահական հաշվառում - Բեռնել ԷԻԿ044 - Հաշվապահական հաշվառում - Բեռնել ԷԻԿ044Ա - Հաշվապահական հաշվառում - Բեռնել ԷԻԿ045 - Հաշվապահական հաշվառում - Բեռնել ԷԻԿ045Ն - Հաշվապահական հաշվառում - Բեռնել ԷԻԿ046 - Հաշվապահական հաշվառում - Բեռնել ԷԻԿ047 - Հաշվապահական հաշվառում - Բեռնել ԷԻԿ048 - Հաշվապահական հաշվառում - Բեռնել ԷԻԿ049 - Հաշվապահական հաշվառում - Բեռնել ԷԻԿ050 - Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և հիպոթեք - Բեռնել ԷԻԿ051 - Անշարժ գույքի գործարքներ և ապահովագրում - Բեռնել ԷԻԿ052 - Անշարժ գույքի էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ053 - Անշարժ գույքի էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ053Ն - Անշարժ գույքի էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ054 - Անշարժ գույքի կառավարման իրավական հիմունքներ և արտոնագրեր - Բեռնել ԷԻԿ055 - Անշարժ գույքի կառավարման իրավական հիմունքներ և արտոնագրեր - Բեռնել ԷԻԿ055Ա - Անշարժ գույքի կառավարման իրավական հիմունքներ և արտոնագրեր - Բեռնել ԷԻԿ056 - Հարկավորումն անշարժ գույքի ոլորտում - Բեռնել ԷԻԿ057 - Ինվեստիցիան գործընթացների փորձաքննություն - Բեռնել ԷԻԿ058 - Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ - Բեռնել ԷԻԿ058Ա - Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ - Բեռնել ԷԻԿ059 - Պայմանագրեր, գնումներ և սակարկություններ - Բեռնել ԷԻԿ060 - Սեփականության գնահատում - Բեռնել ԷԻԿ060Ա - Սեփականության գնահատում - Բեռնել ԷԻԿ061 - Սեփականության գնահատում - Բեռնել ԷԻԿ061Ա - Սեփականության գնահատում - Բեռնել ԷԻԿ062 - Ռիսկի կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ062Ա - Ռիսկի կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ063 - Ռիսկի կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ064 - Բորսայական գործունեություն - Բեռնել ԷԻԿ065 - ՀՀ մաքսային գործ - Բեռնել ԷԻԿ066 - Մարքետինգ և մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ067 - Քաղաքային տնտեսության էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ067Ն - Քաղաքային տնտեսության էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ068 - Քաղաքային տնտեսության էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ069 - Ֆինանսական մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ070 - Ֆինանսական մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ071 - Ֆինանսական մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ071Ա - Ֆինանսական մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ072 - Ֆինանսական մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ073 - Վիճակագրություն - Բեռնել ԷԻԿ074 - Լոգիստիկա - Բեռնել ԷԻԿ075 - Արժեթզթեր ՀՀ-ում - Բեռնել ԷԻԿ076 - Կոնֆլիկտների տեսության հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ077 - Անշարժ գույքի գնահատում - Բեռնել ԷԻԿ078 - Անշարժ գույքի գնահատում - Բեռնել ԷԻԿ078Ն - Անշարժ գույքի գնահատում - Բեռնել ԷԻԿ079 - Անշարժ գույքի գնահատում - Բեռնել ԷԻԿ080 - Անշարժ գույքի գնահատում - Բեռնել ԷԻԿ081 - Բնօգտագործման պլանավորում - Բեռնել ԷԻԿ082 - Բնօգտագործման պլանավորում - Բեռնել ԷԻԿ083 - Տնտեսագիտւթյուն - Բեռնել ԷԻԿ084 - Տնտեսագիտւթյան տեսություն - Բեռնել ԷԻԿ085 - Տնտեսագիտւթյան տեսություն - Բեռնել ԷԻԿ086 - Տնտեսագիտւթյան տեսություն - Բեռնել ԷԻԿ087 - Տնտեսագիտւթյան տեսություն - Բեռնել ԷԻԿ088 - Տնտեսագիտւթյան տեսություն - Բեռնել ԷԻԿ089 - Գնագոյացում - Բեռնել ԷԻԿ090 - Գնագոյացում - Բեռնել ԷԻԿ091 - Բիզնես պլանավորման հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ091Ա - Բիզնես պլանավորման հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ091Ն - Բիզնես պլանավորման հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ092 - Բիզնես պլանավորման հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ093 - Սոցիալ տնտեսական վիճակագրություն - Բեռնել ԷԻԿ094 - Տնտեսական գործունեության վերլուծություն - Բեռնել ԷԻԿ095 - Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ - Բեռնել ԷԻԿ096 - Բնօգտագործման կառավարում, տնտեսագիտություն - Բեռնել ԷԻԿ097 - Ֆինանսական գործ և դրամաշրջանառության հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ098 - Ֆինանսական գործ և դրամաշրջանառության հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ099 - Ֆինանսական վերլուծություն - Բեռնել ԷԻԿ099Ն - Ֆինանսական վերլուծություն - Բեռնել ԷԻԿ100 - Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում - Բեռնել ԷԻԿ101 - Ֆինանսատնտեսական ավտոմատացված կառավարման համակարգի նախագծում - Բեռնել ԷԻԿ102 - Ֆինանսատնտեսական ավտոմատացված կառավարման համակարգի նախագծում - Բեռնել ԷԻԿ107 - Ֆինանսական մարկեթինգ - Բեռնել ԷԻԿ108 - Ուսումնական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ109 - Ուսումնական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ110 - Արտադրական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ111 - Նախադիպլոմային պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ112 - Ավարտական աշխատանք - Բեռնել ԷԻԿ113 - Ավարտական աշխատանք - Բեռնել ԷԻԿ114 - Քաղաքային տնտեսության էկոնոմիկ - Բեռնել ԷԻԿ115 - Ուսումնական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ116 - Ուսումնական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ117 - Ուսումնական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ118 - Նախաավարտական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ119 - Նախաավարտական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ120 - Նախաավարտական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ121 - Նախաավարտական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ122 - Նախաավարտական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ123 - Նախաավարտական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ124 - Քաղաքների տարածքների զարգացում - ԲեռնելՄագիստրատուրա

Մոդուլի համարը - Մոդուլի անվանումը - Ծրագիրը
ԷԻԿ.Մ002 - Շինարարության էկոնոմիկա և կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ003 - Գործառնական կառավարում, կազմակերպում և վերահսկում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ003a - Գործառնական կառավարում, կազմակերպում և վերահսկում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ004 - Գործառնական կառավարում. Ռազմավարություն և զարգացում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ004a - Գործառնական կառավարում. Ռազմավարություն և զարգացում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ005 - Նախագծի կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ006 - Արդյունաբերական և տեխնիկական ձևափոխումների էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ007 - Ռազմավարական կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ008 - Գիտելիքների կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ009 - Մարդկային ռեսուրսների կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ010 - Նախագծման կառավարում Գլխավոր նախագիծ Հիմնական գործառնություններ - Բեռնել ԷԻԿ.Մ010n - Նախագծման կառավարում Գլխավոր նախագիծ Հիմնական գործառնություններ - Բեռնել ԷԻԿ.Մ011 - Ձեռնարկության ֆինանսաներ - Բեռնել ԷԻԿ.Մ012 - Ժամանակակաից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ - Բեռնել ԷԻԿ.Մ013 - Քաղաքային տնտեսության ինֆրակառուցվածքի վերականգնում և արդիականացում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ014 - Շին. արտադրության նորագույն տեխնոլոգիաներ - Բեռնել ԷԻԿ.Մ015 - Ինֆորմատիկայի կիրառական խնդիրները մասնագիտությունում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ016 - Տեխնիկայի փիլիսոփայություն - Բեռնել ԷԻԿ.Մ017 - Գիտահետազոտական աշխատանք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ019 - Ինվեստիցոին վերլուծություն - Բեռնել ԷԻԿ.Մ020 - Ինվեստիցոին վերլուծություն - Բեռնել ԷԻԿ.Մ020a - Ինվեստիցոին վերլուծություն - Բեռնել ԷԻԿ.Մ021 - Շին. աշխ. գործառնական կառավարում, կազմակերպում և վերահսկում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ021a - Շին. աշխ. գործառնական կառավարում, կազմակերպում և վերահսկում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ022 - Միջազգային էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ023 - Գործնական վիճակագրություն - Բեռնել ԷԻԿ.Մ024 - Լոգիստիկական գործընթաց - Բեռնել ԷԻԿ.Մ025 - Իրավունքի հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ.Մ026 - Իրավունքի հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ.Մ027 - Հողերի տեղեկատվական համակարգեր (LIS) - Բեռնել ԷԻԿ.Մ028 - Երկրատեղեկատվական համակարգեր (GIS) - Բեռնել ԷԻԿ.Մ029 - Քաղաքային հողերի պլանավորում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ031 - Քաղաքային հողերի զարգացում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ031n - Քաղաքային հողերի զարգացում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ033 - Քաղաքային տնտեսության էկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ034 - Շինարարության էկոնոմիկա և կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ035 - Ներդրումային վերլուծություն - Բեռնել ԷԻԿ.Մ036 - Ֆինանսներն ու վարկը անշարժ գույքի ոլորտում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ037 - Կիրառական գեոդեզիա և քարտեզագրություն - Բեռնել ԷԻԿ.Մ038 - Մակրոէկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ039 - Մակրոէկոնոմիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ040 - Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ041 - Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն - Բեռնել ԷԻԿ.Մ042 - Անշարժ գույքի գնահատում և հարկում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ043 - Անշարժ գույքի, շրջակա միջավայրի, հողերի, ճանապարհների պլանավորման և այլնի հետ կապված իրավունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ044 - Ձեռնարկությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ.Մ045 - Ձեռնարկությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հիմունքներ - Բեռնել ԷԻԿ.Մ046 - Շինարարության էկոնոմիկա և կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ046a - Շինարարության էկոնոմիկա և կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ047 - Քաղաքային տնտեսության էկոնոմիկա և կառավարում - Բեռնել ԷԻԿ.Մ048 - Տնտեսագիտություն - Բեռնել ԷԻԿ.Մ049 - Մարքեթինգ և մենեջմենթ - Բեռնել ԷԻԿ.Մ050 - Ոլորտի օրենսդրական ակտեր - Բեռնել ԷԻԿ.Մ051 - Արտադրական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ052 - Նախաավարտական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ053 - Ավարտական աշխատանք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ054 - Ավարտական աշխատանք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ055 - Արտադրական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ056 - Նախաավարտական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ057 - Ավարտական աշխատանք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ058 - Արտադրական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ059 - Նախաավարտական պրակտիկա - Բեռնել ԷԻԿ.Մ060 - Ավարտական աշխատանք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ062 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ063 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ064 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ065 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ066 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ067 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ068 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ069 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ070 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ071 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ072 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ073 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ074 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ075 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ076 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել ԷԻԿ.Մ077 - Ղեկավարի անհատական պարապմունք - Բեռնել