ecoma.am ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
ecoma.am MENU

Համարիչ
nuaca.am

tempusԳրադարանԱրտակարգ իրավիճակների հիմնախնդիրները Հայաստանում (Մանվելյան Զառա) Արտաքին տնտեսական կապերի հիմունքներ (Հովհաննիսյան Արա, Ալավերդյան Ռոզա) Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և կառավարում (Ստեփանյան Ս., Հովհաննիսյան Վ., Գրիգորյան Ա.) Անշարժ գույքի կենսացիկլի կառավարում (Ստեփանյան Սարգիս, Վարդանյան Արմեն) Աշխատանքի էկոնոմիկա (Մանվելյան Զառա) Բանակցություններ և գործարարական շփում (Հովհաննիսյան Արա) Երկրատեղեկատվական Համակարգեր ուսումնական ձեռնարկ (Ստեփանյան Սարգիս, Ազնավուրյան Կարապետ) Լոգիստիկա (Ստեփանյան Սարգիս, Հովումյան Լիլիթ) Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (Հովհաննեսյան Թագուհի, Խաչատրյան Լիլիա) Մարքեթինգ (Ստեփանյան Սարգիս, Կոստանյան Աննա, Կարապետյան Իշխան) Մաքսային գործ (Գրիգորյան Ռ. Լ.) Մենեջմենթի հիմունքներ (Հովհաննիսյան Արա, Ադիյան Մագդա) Մենեջմենթի հիմունքներ (Հովհաննիսյան Արա) 2015 Միկրոտնտեսագիտության հիմունքներ (Հովհաննիսյան Արա) 2020 Շինարարության էկոնոմիկա, դասագիրք (Ստեփանյան Սարգիս) Պայմանագրերի կառավարման հիմունքներ (Հովհաննիսյան Արա) Ռիսկի կառավարում (Գրիգորյան Ռ. Լ.) Տեխնիկայի Փիլիսոփայություն (Հովհաննեսյան Թագուհի) Տեխնիկայի Փիլիսոփայություն Անդրադարձ (Հովհաննեսյան Թագուհի) Տվյալների մշակման մաթեմատիկական հիմունքները և անշարժ գույքի գնահատումն ու անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը (Հովհաննիսյան Վարազդատ) Տնտեսագիտության հիմնադրույթներ (Ստեփանյան Սարգիս, Համազասպյան Արա) Փողը և դրամավարկային քաղաքականության հիմնահարցերը (Հովհաննիսյան Արա, Գեդեոնյան Արևիկ) ՓՄՁ սուբյեկտների հարկային հաշվառման պարզեցված ուղեցույց (Վահե Պետրոսյան) Քաղաքաշինական գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում (Խաչատուրյան Կարեն, Ադամյան Անահիտ, Բադեյան Սեդա) Քաղաքային համայնքների զարգացման ռազմավարական պլանավորում և կառավարում (Վանյան Իրինա) AutoCAD ինքնուսույց (Ստեփանյան Սարգիս, Բոյախչյան Տաթևիկ) ARCHICAD 10 մեթոդական աշխատանք (Ս. Ստեփանյան, Ա. Կարգանյան) MathCad 14 ուսումնական ձեռնարկ (Ստեփանյան Սարգիս, Աղաջանյան Հերմինե, Ազնավուրյան Կարապետ) Windows XP & MS Word ուսումնական ձեռնարկ (Ստեփանյան Սարգիս, Բաբաջանյան Մարինե) Windows XP & Windows Vista ուսումնական ձեռնարկ (Ստեփանյան Սարգիս, Հերմինե Սամվելյան)

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2016 ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2012 ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2011

Հայաստանի շինարարների տեղեկագիր 2008
Հայաստանի շինարարների տեղեկագիր 2011
Հայաստանի շինարարների տեղեկագիր 2012
Ինֆորմացիոն տեղեկագիր 3 2012

YSUAC, Economics, Law and Management Chair (Introduction) Irina Gh.Vanyan Экономика строительства: учебник — 3-е изд. (И.С. Степанова)