ecoma.am ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
ecoma.am MENU

Հայտարար
nuaca.am

tempus

logicon.am

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն

անձնակազմՌոբերտ Պետրոսյան Գրենիկի

petrosyan_robert.jpg

Ասիստենտ


Ծնվել է՝    26-05-1964
Էլ. փոստ`    rpvmm@yahoo.com

Բնագավառները, ուղղությունները`   Բանկային գործունեություն, այդ թվում ռազմավարություն, ռիսկերի կառավարում, ակտիվների և պասսիվների կառավարու:

Կրթությունը և վերապատրաստում

1981-1986թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, «Հաշվիչ տեխնիկա» ֆակուլտետ:
1996թ. KPMG, «Բանկային վերահսկողություն»:
1997թ. USAID, «Բանկային վերահսկողություն»:
1997թ. KPMG, «Վարկային պորտֆելի վերլուծություն և կառավարում»:
1997թ. KPMG, «Ակտիվների և պասիվների կառավարում»:
1999թ. USAID, «Դասախոսների վերապատրաստում»:
1999թ. IMF, «Առաջադեմ մակրոտնտեսական կառավարում»:
1999թ. BANK DE FRANCE, «Ֆինանսական և բանկային համակարգերի վերլուծություն»:
2000թ. NEDERLANDSCHE BANK, «Էկոնոմետրիկ մոդելավորում»:
2005թ. EBRD, «Փողերի լվացման դեմ գործողություններ»:
2006թ. IFC, «Առաջադեմ կորպորատիվ կառավարում բանկերում»:
2009թ. EBRD, BFC, «Ռիսկերի կառավարում»:


Աշխատանքային գործունեություն

1985-1991թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական Ինստիտուտ, Ինքնուրույն նախագծային կոնստրուկտորական բյուրո, ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող, «Հաշվիչ տեխնիկա», «Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների նախագծում և հաշվարկում» ամբիոնների դասախոս:
1991-1995թթ. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն, Կապիտալ շինարարության վարչություն, ավտոմատացման բաժնի առաջատար մասնագետ:
1995-1997թթ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ, Վերահսկողության, կարգավորման և լիցենզավորման գլխավոր վարչություն, Բանկային վերահսկողության վարչություն, մասնագետ, ավագ մասնագետ, առաջատար մասնագետ:
1997-1998թթ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ Վերահսկողության, կարգավորման և լիցենզավորման գլխավոր վարչություն Բանկային վերահսկողության վարչություն բանկային համակարգի զարգացման հետազոտությունների բաժնի պետ:
1998-2002թթ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ, Մակրոտնտեսական և բանկային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն:
2002-2004թթ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ, Բանկային ադմինիստրատորների վարչություն, բանկային ադմինիստրատոր:
2004-2005թթ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ, Բանկերի վերակառուցման գործընթացների կառավարման վարչություն, վերլուծությունների և վերահսկողության բաժնի պետ:
2005-2006թթ. “ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ” ՓԲԸ, խորհրդական, ռիսկերի կառավարման խմբի ղեկավար – ռիսկերի կառավարիչ:
2004-մինչ օրս Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, “Էկոնոմիկա, իրավունք և կառավարում” ամբիոն, դասախոս:
2006- մինչ օրս “ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ” ԲԲԸ, ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ:


Գիտական հրատարակումներ

4 գիտական հոդված 2004 - 2005թթ. ԵՃՇՊՀ գիտական ն աշխատությունների ժողովածուներում

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ

Microsoft Office, Internet Working