ecoma.am ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
ecoma.am MENU

Հայտարար
nuaca.am

tempus

logicon.am

ՃՇՀԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 95-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՆԻՍՏ
2016-10-28


ՃՇՀԱՀ-ի 95 ամյակին նվիրված էկոնոմիկայի իրավունքի և կառավարման ամբիոնի վարիչ՝ Սարգիս Ստեփանյանը հանձնեց շնորհակալագրեր ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմին իրենց ներդրումների համար կրթության և գիտության ոլորտում:

ԷԻԿ ամբիոն