ecoma.am ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ, ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
ecoma.am MENU

Հայտարար
nuaca.am

tempus

logicon.am

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն

անձնակազմԱրթուր Արմենակյան Ռազմիկի

armenakyan_artur.jpg

տնտ.թ. ասիստենտ


Ծնվել է՝    18-10-1974
Էլ. փոստ`    artur.armenakyan@logicon.am

Բնագավառները, ուղղությունները`   տնտեսագետ և իրավաբան

Կրթությունը և վերապատրաստում

1992 – 1997թթ
Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետ, քաղաքային տնտեսության էկոնոմիկա և կառավարում մասնագիտությամբ,

1997 – 2001թթ
ՙԱլաշկերտ՚ (ոչ պետական) համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ, իրավաբանի մասնագիտությամբ,

2001 -2004թթ
Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիա, պետական ծառայողի որակավորմամբ, ՙՊետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում՚ մասնագիտությամբ,

2006 -2008թթ
Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ


Աշխատանքային գործունեություն

01.08.1990-02.08.1993թթ
N 1 մանկական կլինիկական հիվանդանոցում որպես բանվոր,

04.09.1996-01.10.2001թթ
ՀՀ Սոցիալական Ապահովության Խորհրդայինի տարածքային կենտրոնի սոցիալական վճարների հավաքագրման բաժնում որպես առաջին կարգի, առաջատար մասնագետ, գլխավոր մասնագետ,

01.10.2001-30.12.2004թթ
ՀՀ Սոցիալական Ապահովության Շահումյանի տարածքային կենտրոնի սոցիալական վճարների հավաքագրման բաժնում, առաջատար մասնագետ, գլխավոր մասնագետ, գլխավոր մասնագետ-իրավաբան,

04.01.2005-01.02.2006թթ
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Շահումյանի հարկային տեսչության իրավաբանական բաժնում որպես առաջին կարգի մասնագետ:

01.02.2006-15.07.2008թթ
ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Սպանդարյանի 1 հարկային տեսչության իրավաբանական բաժնում որպես առաջատար մասնագետ,

15.07.2008թվականից մինչ 01.12.2014թ հանդիսացել է
ՙԼոգիկոն Դիվելոփմենթ՚ ՍՊ ընկերության գլխավոր իրավաբանը:

01.08.2013թվականից ՙԵրևան Ջուր՚ ՓԲԸ-ում աշխատել է որպես իրավաբան, 01.02.2014թ-ից մինչ օրս նույն ընկերությունում որպես իրավաբանական վարչության պետ:

09. 01. 2009 թվականից մինչ օրս.
Աշխատում է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանում` էկոնոմիկա իրավունք և կառավարում ամբիոնում, դասավանդում է համայնքային ենթակառուցվածքների հետ կապված առարկաներ.
1. Քաղաքային տնտեսության էկոնոմիկա և կառավարում,
2. Հաշվապահական հաշվառում և տնտ վերահսկողություն,
3. Սեփականության իրավունք,
4. Արտակարգ իրավիճակների օրենսդրություն,
5. Մունիցեպալ իրավունք և դրա հետ կապված ՀՀ իրավական դաշտը,

04.12.2009 թվականից մինչ օրս հանդիսանում է
ՙԱրխիստրատեգ Նարսես՚ խորհրդատվական կենտրոն ընկերության հիմնադիր և տնօրեն:
ՙԱրխիստրատեգ Նարսես՚ ԽԿ ՍՊԸ-ն խորհրդատվություն մատուցելու վերաբերյալ կնքել է ավելի քան 15 կազմակերպությունների և անձանքց հետ պայմանագրեր:


Գիտական հրատարակումներ

ՙՏեղական ինքնակառավարման համակարգի ֆինանսական կենսունակության խնդիրները՚, ՙՏեղական ինքնակառավարման համակարգի բյուջետավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում՚, ՙՖինանսական համահարթեցման խնդիրները քաղաքային և գյուղական համայնքներում՚ թեմաները,
Գիտական աստիճանի պաշտպանության թեման է ՙՀամայնքի բյուջեի եկամուտների հավաքագրման կառավարումը` Երևան քաղաքի օրինակով՚

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ

Windows 95/98/2000/Me/Xp, Ms Access, Ms Excel, Ms Word, MS PowerPoint, Internet Explorer, Visual Basic for Applications